Bazyli Hotel Dla Zwierząt, hotel dla psów, hotel dla kotów, tchórzofretka, szynszyla, królik, Łomna-Las, świnka morska, ptaki, żółw, rybyHome  |  Kontakt  |

Hotel dla zwierzat BAZYLI

Hotel od 1 listopada 2020 r. ZAMKNIETY !!!

Epidemia COVID-19 i restrykcje gospodarcze

 

                                                               dr n. biol. lek. wet. Boguslaw Rocki


Darmowe liczniki